1116 Budapest, Kővirág sor 135. | 06-30/9223-985 | delfino@delfino.hu

home
Egy csoda gyermeksziget

Delfino

Kreatív Gyermekközpont

Kormos Mónika - fenntartó

Általános iskolás voltam, amikor a zene életem részévé vált, és elhatároztam, hogy zongoratanár leszek, és gyerekeket fogok tanítani.
Bár nem nyertem felvételt a Zeneművészeti Szakközépiskolába, és nem tudtam megvalósítani ezt az álmomat, de a gyermekek iránti szeretet megerősített abban, hogy ezen a pályán szeretnék dolgozni.

A Tanítóképző Főiskolán az angol nyelv is felzárkózott a gyermekek és a zene mellé. 1992-ben ösztöndíjat nyertem Angliába, Lancaster városába, ahol több főiskolai csoporttársammal bekapcsolódtunk az angol főiskolások életébe, és hospitálhattunk általános iskolák óvodás és kisiskolás korú gyermekei között.

1994 és 1995-ben kijutottam az Amerikai Egyesült Államokba, ahol tovább fejlesztettem angol nyelvtudásomat.
Családomban rajtam kívül 6 pedagógus van más-más szakirányú végzettséggel.
2000-ben született meg a gyermekem, Benjamin. Én is édesanya lettem.
2005-ben kis csapatommal elindítottam a Delfino játszóház gyermekkuckóját, melynek évei alatt sok szeretetet és sikerélményt kaptunk a gyermekektől és a szülőktől egyaránt, és sok mindent tanultunk és tanítottunk gyermekeinknek szeretetben és vidám légkörben.
2009-ben elvégeztem a családi napközi vezetői képzést.
A szülők biztatására álmodtunk egy nagyot és hoztuk létre Gyermekközpontunkat, ahol a gyermekek és a szülők számára tágas, szép környezetben szélesebb palettán tudjuk kínálni mindazt, ami a gyermekek napközbeni fejlődését teljes körűen biztosítani tudja.
Szülőként és pedagógusként is úgy gondolom, hogy elsősorban az érzelmi biztonságot teremtsük meg a gyermekek számára, és a lehető legjobb tudásunk szerint töltsük meg a nálunk eltöltött mindennapjaikat.

 Herczeg Beatrix - óvodavezető

2005-ben végeztem Sopronban, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, óvodapedagógus szakon. Mar egészen korán eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Több, mint 10 évig úsztam versenyszerűen, sokszor segítettünk és tanítottunk piciket fordulni, fejest ugrani és különböző technikákat végrehajtani, elsajátítani. Itt éreztem, hogy jó érzéssel tölt el a gyermekek közelsége.  A sport és az egészséges életmód ennek köszönhetően nagyon fontos szerepet játszik az életemben mind a mai napig.

A főiskola elvégzése után visszaköltöztem szülővárosomba Ózdra, ahol két évet dolgoztam egy óvodában. 2007-ben úgy döntöttem, hogy Budapestre költözöm. Így kerültem a KIMBI Óvodába, ahol nyolc évet töltöttem. 2013 decemberében született kisfiam Merse, akivel ezidáig otthon voltam gyesen. 

2012-ben megszereztem a közoktatás vezetői diplomámat, majd ezt követően

2013-ban az ELTE-n elvégeztem az úszóedző és -oktató képzést is, de mindezek mellett több pedagógus továbbképzésen is részt vettem.

2015-ben pedig kaptam egy lehetőséget, hogy a Delfino óvoda vezetője lehessek.

Jelen esetben fontosnak tartom a közösen elért eredmények fenntartását, a Delfino nevének és hírének pozitív irányba történő erősítését. A szülők, a munkatársak és a fenntartó bizalmát elnyerve, gyermekeink érdekét maximálisan figyelembe véve kívánok dolgozni! 

Szeretem a munkámat, aminek alapját a gyermekek iránti tiszteletem adja.

Vezetői hitvallásom alapjának a gyermekek szeretetét, tiszteletét, feltétel nélküli elfogadását tartom, mely elveket óvodapedagógusként is vallom. Ebből az elvből kiindulva vállalom a megmérettetést. Bízom abban, hogy a nyolc éve szerzett hivatá- som, és gyakorlatban alkalmazott pedagógusi munkám, valamint újonnan elsajátított elméleti tudásom segítenek e feladat teljesítésében.

A Delfino óvoda  vezetőjeként olyan értékeket szeretnék teremteni és továbbvinni, ahol az igényesség, a kiszámíthatóság, egymás elfogadása és tiszteletben tartása alapvető emberi magatartás, és ez megnyilvánul gyermekeink szeretetteljes nevelésében és munkatársi kapcsolatainkban egyaránt.

Vezetői munkámmal elsősorban a Delfino Óvoda gyermekeit kívánom szolgálni, és mindenkori érdekeit képviselni.

 

Bényei Gergely- óvodapedagógus

Sokan kérdezik még a mai napig is, hogyan választottam magamnak ezt a hivatást. Kiskoromban édesapám nyomdokába szerettem volna lépni és parkettássá válni. Majd jöttek a különböző hivatások, mint a szakács, idegenvezető, zenész, melyek szintén kedveltek voltak részemről, de ezek rövid idő alatt el is múltak. Középiskolás lehettem, amikor a tágabb családi körben elég sok kisgyerek született. A rokoni látogatások során sokat játszottam velük, akik idő közben már óvodáskorúak lettek. Azt vette észre rajtam a családom, hogy jól bánok a gyerekkel, szót fogadnak nekem és ösztönből cselekszem. Ekkor még a csepeli Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola tanulója voltam, egy angolos osztályban, ahol több tantárgyat is angolul tanultam, majd ezekből angolul is érettségiztem. Amikor eljött a felvételi lap kitöltése, magabiztosan jelöltem be az ELTE- Tanító-és Óvóképző karát, melyet angol műveltségi területesként végeztem el 2013-ban. Másfél évig egy önkormányzati rendszerű óvodában dolgoztam, magyar óvodapedagógusként, de mindig is szerettem volna angolul is játszva tanulni a kisgyermekekkel. Azt vallom, hogy ez a 3-7 éves kor a legalkalmasabb időszak, hogy megalapozzuk a gyermekek nyelvi tudását, főleg, ha ez a fejlesztés mind játékosan történik. Ezért is „tanítom” párommal közösen 4 éves kislányunkat angolul hetente több órát is.

Imádok gyerekekkel barkácsolni, kézműveskedni, nézni, ahogy kezük munkája által egy alkotássá összeállnak az általam előkészített faelemek. Több éve hobbi szinten zenélek ezeken belül is a dobolás és a gitározás az, ami jobban kiforrta már magát, de helyet kapott még az ukulele, bongók, furulya és a szájharmonika is. Ezeket igyekszem minél többet az óvodai tevékenységeken belül is használni.

„Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.” (Rudolf Steiner)

 

Dotzi Mónika - bölcsődevezető, gondozónő

12 éve foglalkozom gyerekekkel, egészséges és speciális igényű gyermekekkel egyaránt.Szocio-pszicho-pedagógia szakon szereztem diplomát 2003-ban, Kolozsváron. Szakterületem a gyermekkori hiperaktivitás. Folyamatosan szakmai továbbképzéseken veszek részt, nemrég fejeztem be a kisgyermek gondozó és –nevelő képzést. Hatodik éve dolgozom a Delfinoban, mint kreatív asszisztens, és pedagógus. Nagyon nagy dolog, hogy egy új épületben, és professzionális környezetben dolgozhatok.

Mondókás magyar nyelvű foglakozásokat, készségfejlesztést, kreatív foglalkozásokat, manó tornát, angol foglalkozásokat, néptánc foglalkozást tartok bölcsődés korú kisgyermekeknek. A 3-9 éves korú gyerekeknek délutánonként kreatív, beszédközpontú angol foglalkozásokat tartok.

Imádom a mondókázást, az énekelést közösen a gyerekekkel, ha a csoportban a jókedv, a harmónia uralkodik. Az a jó, hogy a gyerekektől nagyon sok pozitív energiát kapok, így vidáman telnek a napok a bölcsiben.

 

Kissné Gál Anna Mária - nonprofit menedzser

„Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem

a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó

melegség minősíti.”

                                                                                                                
Müller Péter                 

 

 Közgazdasági ismereteimet 1983-ban a Gyergyószentmiklósi Közgazdasági és Igazgatási Jogi Gimnáziumban szereztem.

Elemző-programozó szakképesítést 1985 –ben a Nagyszebeni Elektronikai – Számítási Területi Központban sajátítottam el.

Szakmai gyakorlatot a családi vállalkozásunk vezetésében, később pedig 4 gyermekünk születését követően önkormányzati fenntartású gyermekintézményben szereztem. Fő tevékenységem közé tartozott a tanügy-igazgatási, gazdasági és az intézmény működésével kapcsolatos feladatok ellátása, illetve esetenként a minősítésben részt vevő pedagógusok segítése. Önkéntes alapon több mint 12 évig a gyermekintézmény mellett működő nonprofit alapítvány kuratóriumi elnökeként segítettem az alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását. Pályázatok révén sikerült az intézményben járó gyermekek részére színvonalas programok szervezése, eszközök fejlesztése, a felszereltség színvonalának emelése. 

Innovatív szemlélettel rendelkezem, fontos számomra, hogy ismereteim naprakészek legyenek. Informatikai tudásomat feladatkörömnek megfelelően folyamatosan bővítem. 

Tevékenységi körömből fakadóan gyermekekkel, szülőkkel, kollégákkal való kapcsolatomat a türelem, empátia,
segítőkészség hatja át. 

A Delfino Kreatív Gyermekközponttal való találkozásomat, ha röviden kellene összefoglalnom, akkor leginkább a „szerelem első látásra” illene rá. Magával ragadott az a meleg, szeretetteljes légkör, amelyben a gyermekek itt vannak. Látogatásaim során alkalmam volt betekintést nyerni az itt zajló szakmai munkába. Nagyon tetszett a személyre szóló, differenciált bánásmód, amellyel a gyermekek személyiségének kibontakozását segítik. Megtapasztaltam, hogy milyen nagy hangsúlyt fordítanak arra, hogy a kisgyermek szülőtől való „elszakadását” elfogadhatóbbá tegyék.   

Örülök, hogy ebben a csapatmunkában részt vehetek, és szakmai tudásommal az ide járó gyermekeket szolgálhatom.

 „Ha az ember életében elültet egy fát, felnevel egy gyereket vagy megír egy könyvet, már nem élt hiába.”

ókori indiai bölcsesség

 

 

Balics Fruzsina - fejlesztő pedagógus

A Nemzetközi Pető András Főiskolán diplomáztam 2016 júniusában. Ezt követően a Vakok Óvodájában helyezkedtem el, továbbá február óta lehetőségem nyílik egy óvodáskorú gyermek egyéni mozgásfejlesztésére. Munkáim során részt vettem eltérő diagnózisú mozgássérültek, illetve halmozottan sérült gyermekek fejlesztésében, óvodai nevelésükben, gondozásukban.

Jelenleg utazó konduktorként dolgozom a XIII. kerületben, ahol a többségi intézményi oktatásba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek mozgásfejlesztésével foglalkozom egyéni, illetve csoportos formában.

A Delfino Kreatív Gyermekközpontban „Izgő-mozgó torna” foglalkozásokat szervezek kedden és csütörtökön délutánonként a bölcsődés és az óvodás korosztály számára, csoportos formában. A foglalkozások fő célja különféle mozgásos tevékenységekkel a gyermekek aktivitásának növelése, a mozgás örömének átélése. A torna hozzájárul a gyermekek idegrendszerének fejlődéséhez. A mozgás során fejlődnek a nagy,- és finommozgások, az egyensúly, a rugalmasság. A csoportos tevékenységek segítik a gyermekek személyiségének kibontakoztatását, szocializációját, alakítják viselkedésüket, fejlesztik az együttműködő és alkalmazkodó képességüket.  A foglalkozások játékos formában zajlanak, figyelembe véve a gyermekek egyéni szükségleteit. 

Schulek Tóth Kinga - kisgyermek nevelő

2015-ben végeztem a Meta Don Bosco szakközépiskolában Kisgyermek nevelő gondozás okj-n. Majd 2017-ben fejeztem be a Károli Gáspár Református EgyetemCsecsemő és kisgyermek nevelő felsőfokú képezését. Gyakorlatimat egy első kerületi önkormányzati, majd magán bölcsődében végeztem.

15 évet néptáncoltam táncegyüttesben. A népi hagyományok és a tánc beleívódott a mindennapjaimba. Úgy gondolom, hogy ezek a dolgok kincsek, és tovább kell ezeket adnom. Ezért csináltam többféle tanfolyamot is: ilyen a Hagyományok házában végzett Zobor vidéki, majd két Így tedd rá! Tanfolyamot végeztem el ahol sok új mondókával, énekkel és játékkal ismerkedhettem meg. Számomra nagyon fontos, hogy a gyerekek mindenapjaiban megjelenjen a népzene, a népi játékok és a mondókák

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."/Maria Montessori/

Ez idézet azért szeretem, mert megmutatja, hogy mennyire fontos a gyermekek tiszta világának ápolása. A pedagógusok feladata a rájuk bízott gyermekek helyes úton való terelésre. Számomra a helyes úthoz tartozik a gyermek szeretetben való felnevelése.

Gacsó Adrienn - konduktor-tanító, mozgásterapeuta

Pályámat a Nemzetközi Pető András Főiskolán kezdtem, ahol 4 éven keresztül, napi rendszerességgel vettem részt mozgássérült gyermekek és felnőttek nevelésében, oktatásában és fejlesztésében. Diplomámat 2010-ben szereztem, majd egy évig Winnipegben, Kanadában dolgoztam csoportvezető konduktorként. 2011 nyarán Darlingtonban, Angliában folytattam munkámat egy konduktori teamben. Ezt követően Helsinkiben, Finnország egyik speciális, mozgássérülteknek fenntartott iskolájában helyezkedtem el. A multidiszciplináris team tagjaként fő feladatom a konduktív pedagógia adaptálása; mozgásfejlesztések, valamint a mozgásos tanulás napirendbe és tanórákba illesztése, programok szervezése és vezetése volt. Munkahelyeimen különböző életkorú és sérültségű gyermekekkel és felnőttekkel foglalkoztam.

Honvágyam és továbbtanulási terveim azonban hazahoztak. 2014-2016 között elvégeztem a Dinamikus Szenzoros Integrációs, az egyéni Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT), az Alapozó és a Sindelar-Zsoldos terápiás képzéseket. Idén, 2016-ban fejeztem be az ELTE PPK Neveléstumányi mesterképzését, Kora gyermekkor pedagógiája specializáción. Szeptembertől pedig a PPKE BTK közoktatás vezetői pedagógus szakvizsga képzésének hallgatója vagyok.

 Jelenleg a XIII. kerületben dolgozom utazó konduktor és mozgásterapeutaként, ahol az integrációban tanuló sajátos nevelési igényű (megkésett mozgás- és beszédfejlődésű, autista, értelmi fogyatékos, hiperaktív, figyelemhiányos, tanulási és pszichés nehézséggel küzdő) gyerekek komplex mozgásterápiás fejlesztésével foglalkozom, egyéni és csoportos formában.

Tapasztalataim szerint a napjainkban folytatott mozgásszegény életmód, az életritmus felgyorsulása és a mozgásos tevékenységek mennyiségének csökkenése, a gyermekek fejlődésének lassulását és idegrendszerük alacsonyabb fejlettségi szintjét eredményezheti. Mivel minden fejlődés alapja a mozgás, így a gyermekek cselekvéseik által veszik birtokba testünket; ismerik meg a körülöttünk lévő világot; kezdenek el kommunikálni; alakul  énképünk és éntudatunk; fejlődik személyiségük, figyelmük és gondolkodásuk. Mindezek a változások a tipikus fejlődésmenetű gyermekek esetében a mozgásos játékok során valósulnak meg.

A mozgásterápiák lényege, hogy a gyermekeknek egyéni szükségleteiknek megfelelően biztosítsák azokat a helyzeteket, amelyekben észlelik, érzékelik, feldolgozzák és összehangolják a taktilis, auditív, vizuális,  kinesztetikus ingereket és hatásukra idegrendszerük megtervezze a megfelelő motoros választ. A foglalkozások során normalizálódik az izomtónus, posztúra- és reflexszabályozás, fejlődnek a nagymozgások, az egyensúly és a rugalmasság, érlelődnek a magasabb idegrendszeri funkciók, alakul a viselkedés, megerősödik a figyelem és javulnak a tanulási készségek. Alkalmasak még pszichés blokkok oldására, kooperáció kialakítására, társas kapcsolatok kiépítésére, saját ötletek, érzések, gondolatok kifejezése és közös játéktevékenységek kialakítására.

Hiszem, hogy a mozgás adja azt a természetes energiát, amely egyaránt gyógyítja a testet és a lelket. Foglalkozásaimon elfogadó, szerető, biztonságot adó, motiváló légkört biztosítok; valamint  figyelemmel kísérem a mozgás, kognitív készségekre, viselkedésre, aktivációs szintre gyakorolt hatását és a gyermekek személyiségfejlődésének menetét.

 

 

Szöllősi Izabella - gyógypedagógus, logopédus

2011-ben szerzetem BA szintű diplomámat az ELTE-BGGYK logopédia szakirányán, majd 2013-ban végeztem a mesterképzéssel a BME- TTK Kognitív Tudományok Szakán, Kognitív Nyelvészeti specializáción. 2015-től vagyok az ELTE – PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógia Programjának hallgatója.

Az alapképzés megszerzése után közvetlenül elkezdtem dolgozni az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben klinikai logopédusként, ahol azóta is agyvérzésen átesett afáziás betegek logopédiai rehabilitációját végzem. Jelenleg emellett az ELTE – BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs intézetének Logopédia Szakcsoportjában dolgozom tanársegédként, ahol alapozó, illetve szakirányos tárgyak oktatását végzem nappali és levelezős képzésben.

Már az egyetemi éveim alatt fokozott érdeklődéssel vettem részt a korai gyermekkori nyelvi fejlesztés, illetve artikulációt fejlesztő terápiák végzésében. Így a diploma megszerzése előtt már dolgoztam dr. Pataki László Hallásébresztés című terápiájában, ahol megkésett beszédfejlődésű, diszfáziás, vagy nem beszélő gyermekek fejlesztését végeztük specifikus módszerekkel. Szakmai fejlődésemet illetve a gyermekekkel történő pozitív, empatikus hozzáállásomat erőteljesen meghatározták ezek az évek, illetve a Fővárosi Beszédjavító Intézetben töltött idő, ahol beszédindítást, diszlexia és artikulációt fejlesztő terápiák végzését sajátítottam el.

Úgy gondolom, hogy a mai modern világban, ahol nap, mint nap szembesülünk a fontos és kevésbé fontos információk tömeges előfordulásával, kritikusan nagy szerepe van szelekciós és kommunikációs képességeinknek. A nagymennyiségű információ feldolgozása különösen igényli a megfelelő kommunikációs szkillek működését, amelyeket fontos már korai gyermekkorban támogatni, adott esetben fejleszteni, illetve időben felismerni esetleges elmaradásukat. Meggyőződésem, hogy a személyre szabott, jó hangulatú, pozitív légkörű logopédiai támogatás nagymértékben hozzájárul a későbbi életszakaszokban is megtartott kommunikációs sikerességhez.

 

Oláh Ibolya - gyermek és ifjúsági szakpszichológus

Oláh Ibolya gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológus vagyok. Az ELTE pszichológia szakán szereztem a diplomámat, 2005-ben a SOTE képzését elvégezve lettem szakpszichológus.
5 éven keresztül gyermekpszichiátriai területen, a Vadaskert Kórház és Szakambulancián dolgoztam, ahol diagnosztikai és terápiás munkám során óvodás- és iskoláskorú gyermekekkel foglalkoztam.

1997-től folyamatosan pszichológusként dolgozom az I. Kerületi Nevelési Tanácsadóban. Fő tevékenységeim: diagnosztikai munka, tanácsadás szülők részére és egyéni pszichoterápia gyermekeknek, konzultáció pedagógusokkal. Itt sokszínű pszichológiai munka tartozott az évek során a feladataim közé: bábterápiás csoport, gyermek drámajáték csoport, tanulás-módszertani csoport, iskola-előkészítő mozgáscsoport, megkésett beszédfejlődésű gyermekeknek és szüleiknek csoportos foglalkozás.

2006-ban 4 hónapig a Bethesda Gyermekkórházban gyermekbelgyógyászaton pszichoszomatikus problémák diagnosztikája és kezelése terén szereztem tapasztalatokat. Három éve családsegítőben gyermek és felnőtt kliensekkel és családokkal is foglalkozom.

A problémák feltárásában széles tapasztalatot szerezhettem eddigi munkahelyeimen, ami mellett több terápiás módszert sajátítottam el: játékterápia művészeti elemekkel, bábterápia, szenzoros integrációs terápia, individuál-pszichológiai terápia, családi konzultáció. A tanulás-módszertan és társas kommunikáció fejlesztése terén is csiszolhattam elméleti és gyakorlati tudásom.

Kiemelt érdeklődési területeim: komplex fejlődési diagnosztika (szociális, érzelmi, értelmi és mozgásfejlődési), figyelemzavar, autizmus, tanulászavarok, szorongásos tünetek, szomatizáció, nonverbális kommunikáció és kommunikációs problémák.

Örülök, hogy a Delfino Kreatív Gyermekközpontban együtt dolgozhatom ezzel a gyermekbarát és szakmailag elkötelezett nevelőcsapattal. Szeretnék a gyerekek, szüleik számára a legjobb tudásom szerint segítséget nyújtani!

 

Horváth Rita - Csecsemő és kisgyermek-gondozónő

Csodáljuk csodáit a kis gyermekeknek,
akik szivárványszín varázslatot tesznek,
mert angyali álmuk, amit megálmodnak,
ígéret a mának, hogy felnőhet holnap.

Kik még a világot csillagszemmel látják,
csillogóra festik színét és fonákját.
Sosem felejtik le az égről a Napot,
tündérekkel szállnak, mert maguk is azok.

Messzire gyűrűzik csengő nevetésük,
igazzá igézve legszebbik meséjük.
Nem ismernek helyet, hol ne lenne helyük.
Játsszunk önfeledten, tiszta szívvel velük!

Általános iskolai tanulmányaimat zenei tagozaton végeztem és már akkor tudtam, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. Óvónőképzőbe jelentkeztem, ahol sajnos az ötszörös túljelentkezés miatt nem vettek fel. De továbbra sem mondtam le az álmaimról, hogy gyermekekkel szeretnék foglalkozni. 1992-ben érettségiztem, egészségügyi szakközépiskolában, közben bébiszitterként dolgoztam. Érettségi után, bölcsődében helyezkedtem el Gazdagréten. Az első évben elvégeztem a csecsemő és kisgyermek gondozónői szakiskolát. 2000-ben megszületett fiam.

Munkám során szerzet tapasztalatokat gyermekemnél is nagyon jól tudtam hasznosítani. Nagyon érdekel a gyermekpszichológia, ezért még a terveim között szerepel egy gyermek-pszichológia asszisztensi tanfolyam elvégzése. Boldogan kelek fel reggelente, hogy ha gyermekkel foglalkozhatok. Akik nagyon sok boldog pillanatot, rengeteg energiát adnak. A gyermekeknek fel kell fedezniük a világot és önmagukat, a játék, a tanulás, önállósodás, mind-mind a kis életükhöz tartozik és nagy öröm számomra, hogy ennek részese lehetek.

 

Nagy Ilona Adél - óvodai dajka

Nagy Ilona Adél vagyok, életem nagy részében gyerekek közelében dolgoztam. Ismerőseim és barátaim szerint különös tehetségem van ahhoz, hogy a gyerekekkel megtaláljam a közös hangot. Három éven keresztül egy óvodában főztem, időnként ügyeltem is a gyerekekre. Ezután több családnál vállaltam gyermekfelügyeletet, majd egy magánóvodában töltöttem el nyolc évet dajkaként. Ez idő alatt elvégeztem egy Dajka Tanfolyamot és egy Családi Napközi Vezetői Tanfolyamot. Mielőtt jelentkeztem a Delfino Óvodába, átböngésztem az intézmény honlapját, és úgy éreztem, itt szeretnék dolgozni. Ennek az óvodának szeretném képviselni az értékeit, szemléletét, és alig vártam, hogy megismerhessem a gyerekeket. Remélem, innen fogok nyugdíjba menni. Hála Istennek nem csak a munkahelyen, hanem otthon is részesülök gyermekszeretetben, mert sok időt töltök együtt a két éves unokámmal.

 

Billing Anna - bölcsődei dajka

Billing Anna vagyok, Budapesten születtem 1968-ban.

Kisgyerekekkel már foglalkoztam, mint gondozónő. Egy első kerületi Önkormányzat bölcsődéjében dolgoztam 1986 őszétől- 2006. augusztusáig.
Csecsemő és gyermekgondozónői végzettséget munka mellett 1992-ben végeztem el, míg az érettségit 2001-ben.Bölcsődei munkám befejezése után ismerősök gyerekei mellett bébiszitterkedtem. Bölcsis időszakban a csoportomból egy kisgyerekre felügyeltem rendszeresen, amíg a szülők haza nem érkeztek, az év első felében egy fiatal házaspár kisfiára vigyáztam.A Delfinoban idén, 2010 áprilisától dolgozom, mint kisegítő.
Kisgyermekekkel szívesen foglalkozom, sok szeretetet és energiát lehet kapni tőlük, és öröm figyelni őket, ahogy kezdenek ismerkedni a különböző játékokkal, mondókákkal és versekkel.